Technologinių, demografinių, geopolitinių veiksnių veikiama darbo rinka kelia naujus iššūkius ir skatina įmones ieškoti įvairesnių darbo organizavimo formų, nustatyti lankstesnes darbo sąlygas. Kartu su kintančiu darbuotojų mobilumu kyla poreikis valdyti nuotolinį darbą, vertinti tokio darbo našumą, palaikyti išsisklaidžiusios komandos bendradarbiavimo kultūrą ir ryšius. Tuo tarpu išaugę lūkesčiai gerovei darbo vietoje, darbuotojų teisių apsaugai ir lygybei pildomi kuriant modernias darbo vietas ir vystant naujus komunikacijos kanalus. Bendra priemonė, padedanti lengviau priimti šiuos pokyčius – nuolatinis gerų darbo santykių su personalu kūrimas.

SDG forumas „Darbas ir poilsis“ sukviečia viduriniosios grandies vadovus, žmogiškųjų išteklių vadybos ir teisės specialistus aptarti veikloje kylančius iššūkius, išsivaduoti iš nusistovėjusių personalo valdymo praktikų ir ieškoti naujų sprendimų.

Forumo formatas – pranešimai aktualia tema, po kurių vyksta 2-4 konkrečios srities įmonių, organizacijų, valstybinių institucijų specialistų diskusija.

Forumo temos:

  • Darbuotojų paieška, atranka ir išlaikymas

  • Skirtingi darbo organizavimo būdai, komandos formavimas.

  • Darbo našumas, darbuotojų skatinimas, atlygis, premijavimas.

  • Darbuotojų komfortas, motyvacija, darbuotojų lojalumas.

  • Darbo ir poilsio laiko derinimas, atostogų planavimas.

  • Psichosocialiniai rizikos veiksniai, nuovargio ir streso įveikimas.

  • Technologijos darbo santykiuose, darbo vietų robotizacija.

  • Darbuotojų atleidimas.

  • Darbo teisė.


Artimiausio forumo „Darbas ir poilsis“ numatoma data: 2024-06-05.

Įvykę forumai:

...
2023 m. forume kėlėme šiuos aktualius klausimus:
1. Darbo santykiai. Kaip teisingai ir teisėtai atleisti?
2. Darbo laiko evoliucija. Kaip keičiasi taisyklės?
3. Dirbtinis intelektas (DI) darbo santykiuose
Daugiau informacijos apie 2023 m. forumą.

...
2022 m. forume diskutavome apie rinkoje susidariusį darbo jėgos trūkumą ir kaip įmonėms išspręsti jo keliamus sunkumus. Pagrindinės temos: Įdarbinimas ir išlaikymas. Našumas ir motyvacija. Poilsis.
Daugiau informacijos apie 2022 m. forumą.

...
2021 m. forume aptarėme darbo laiko, žalos atlyginimo ir poilsio klausimus Lietuvoje. Pagrindinės temos: Darbo laiko ir vietos pasirinkimo galimybės ir apskaita. Darbuotojo materialinė atsakomybė. Atostogų nauda darbdaviui.

SDG Forumas
Darbas ir poilsis