Didėjanti klimato kaitos įtaka skatina verslą atsižvelgti į tvarumą, taikyti žiedinės ekonomikos principus bei išmokti naujai besiformuojančių atsparumo ir prisitaikymo strategijų. Aplinkosaugos svarba atsispindi Valstybės politikoje, teisės aktuose ir papildo verslo reguliavimą. Tad svarbu laiku sužinoti apie naujausius verslui aktualius pakeitimus, įvertinti rekomenduojamus veiksmus ir jau pasitvirtinusias verslo praktikas.

SDG forumas „Aplinkosauga įmonėse“ – tai platforma skirtingų sričių profesionalams dalintis savo žiniomis, idėjomis ir atsakingo verslo įgyvendintais pavyzdžiais.

Forumo formatas – pranešimai aktualia tema, po kurių vyksta 2-4 konkrečios srities įmonių, organizacijų, valstybinių institucijų specialistų diskusija.

SDG Forumas
Aplinkosauga įmonėse

Forumo temos:

  • Globalios aplinkosaugos tendencijos ir Europos žaliasis kursas

  • Verslui aktualūs aplinkosauginiai teisės aktai

  • Aplinkosaugos vadyba, procesų valdymas

  • Efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika

  • Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos taupymas

  • Tvari gamyba, cheminių medžiagų rizikos valdymas

  • Pakuočių ir atliekų tvarkymas

  • Įmonių socialinė atsakomybė

Kitas forumas „Aplinkosauga įmonėse“ planuojamas 2025 m. kovo mėn.

Įvykę forumai:

...
2024 m. forume kalbėta apie verslo atsakomybę už aplinkosaugą, nuotekų tvarkymo aktualijas ir iššūkius. Daug dėmesio buvo skiriama tvarumo ataskaitų rengimui, vertinimui ir teisiniam reguliavimui.
Daugiau informacijos apie 2024 m. forumą.

...
2023 m. forume didžiausią dėmesį skyrėme gamybos tvarumui ir energijos tausojimui įmonėse, diskutavome apie švaresnę gamybą ir sutaupyti padedančias inovacijas, efektyvų išteklių naudojimą ir atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymą.
Daugiau informacijos apie 2023 m. forumą.

...
2022 m. forume kalbėjome apie teisės aktų pokyčius, aplinkos apsaugos vadybos sistemas, verslo ir visuomenės regeneratyvumą, pakuočių atliekų tvarkymą ir kaip suderinti poreikį taupyti, būtinybę laikytis teisinių reikalavimų, draugiškumą aplinkai, tačiau išlikti konkurencingais.

...
2021 m. forume aptarėme aplinkosaugos kontrolės tendencijas, cheminių medžiagų rizikos valdymą Baltijos šalių įmonėse ir vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) problemas, galimybes bei ateities sprendimus.