Statinių techninė priežiūra
Priežiūros uždaviniai ir reikalavimai

Vieta: Draugystės g. 8E, Kaunas / ZOOM

Laikas: paskelbsime netrukus

Renginio trukmė 3,5 val.

Seminaro lektorė

Alma Ribelienė

UAB „SDG“ Inžinerijos departamento vyresnioji inžinierė, nuo 2009 m. pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė. Baigusi Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijusi statybos inžinierės, statybinių disciplinų dėstytojos kvalifikaciją, daugiau nei 15 metų konsultuoja statinių techninės priežiūros, statinių kasmetinių bei neeilinių apžiūrų vykdymo klausimais.

Vadovaujantis LR statybos įstatymu bei statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ statinių techninę priežiūrą privalo vykdyti visi statinių naudotojai. Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda užbaigus statinio statybą (pripažinus tinkamu naudoti dienos, užregistravus Nekilnojamojo turto registre) iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

Pasibaigus žiemos sezonui arba pasibaigus šildymo sezonui (daugiabučiams gyvenamiesiems namams), privalo būti atlikta kasmetinė statinio, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūra bei surašytas statinio kasmetinės apžiūros aktas.

Siekiant išvengti nelaimių – statybinių konstrukcijų pažeidimų, griuvimo atvejų bei užtikrinti, kad statiniai nekeltų pavojaus žmonėms, jų sveikatai ir aplinkai, būtina tinkamai prižiūrėti statinius, užtikrinant statinio esminius reikalavimus per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Temos:

  • Norminių teisės aktų, reglamentuojančių pastatų naudojimą ir statinių techninę priežiūrą, apžvalga.

  • Pagrindiniai statinių techninės priežiūros uždaviniai.

  • Kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, jų funkcijos.

  • Nuolatinių, kasmetinių, neeilinių statinio apžiūrų vykdymo tvarka. Situacijų analizė.

  • Statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarka.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Prisijungimo nuoroda įsigijusiems bilietą bus išsiųsta el. paštu likus 1 dienai iki seminaro pradžios.

Taip pat sudaromos sąlygos seminare dalyvauti gyvai. Adresas: Draugystės g. 8E, Kaunas

Apie seminarą