Profesinės rizikos vertinimas.

Procesas ir dokumentacija

Vieta: nuotolinis ZOOM platformoje
Laikas: paskelbsime netrukus
Renginio trukmė 1.5 val.

Seminaro lektorius

Alvydas Kizevičius

UAB „SDG“ ekspertas, sukaupęs ilgametę profesinės rizikos vertinimo įmonėse, projektų valdymo ir vadovavimo projekto komandai patirtį. Šiuo metu vadovauja UAB „SDG“ Profesinės rizikos departamentui, organizuoja profesinės rizikos vertinimo įmonėse darbus, atlieka organizacijų darbuotojų saugos ir sveikatos būklės atitikties teisės aktų reikalavimams auditus.

Profesinės rizikos vertinimas – vienas pagrindinių procesų įmonėje, padedantis užtikrinti veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso – darbuotojo – sveikatos išsaugojimą. Profesinės rizikos vertinimo tikslas – nustatyti, įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta. Pagal LR teisės aktus, profesinės rizikos vertinimas reikalingas visoms įmonėms be išimties, jeigu yra samdomas bent vienas darbuotojas. Darbdavio pagrindinis uždavinys – organizuoti šio proceso įgyvendinimą arba paskirti asmenį, kuris įgyvendintų šį procesą.

Seminare aptarsime profesinės rizikos vertinimo proceso žingsnius ir teisingos, išsamios dokumentacijos rengimą.

Temos:

  • Teisės aktai, reglamentuojantys profesinės rizikos vertinimą.

  • Profesinės rizikos vertinimo procesas.

  • Profesinės rizikos veiksniai.

  • Rizikos priimtinumo nustatymas.

  • Profesinės rizikos vertinimo dokumentavimas.

Seminaras vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Prisijungimo nuoroda įsigijusiems bilietą bus išsiųsta el. paštu likus 1 dienai iki seminaro pradžios.

Apie seminarą